දිනකට 160,000 ඉක්මවමින් ඉන්දියාව ලොවේ දෙවනියා වෙයි

ගෙවී ගිය දිනයේ ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 168,912 ක් සහ මරණ 904ක් බව වාර්තා වෙනවා.

ඉන්දියාවේ සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන මිලියන 13.53 දක්වා ළඟා වී ඇති අතර මෙය දෙවැනි වන්නේ ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපදයට පමණයි. මේ වැඩිවීම ඉන්දියාවේ මේ දිනවල පැවැත්වෙන දැවැන්ත හින්දු ආගමික උත්සවයක් නිසා බව අනතුරු අඟවා ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *