ලංකාව හරහා පකිස්තානු ත්‍රස්තවාදීන් ඉන්දියාවට? – ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉන්දියාවෙන් දැඩි පියවර

ශ්‍රී ලංකාව හරහා පකිස්තානු ත්‍රස්තවාදීන් ඉන්දියාවට පැමිණීමට ඇති ඉඩකඩ හේතුවෙන් ඉන්දියාව දැඩි ආරක්‍ෂක පියවර රැසක් ගෙන තිබෙනවා.

ඉන්දු පකිස්තාන යුද තත්ත්වය නිසා පකිස්තානු ගුවන් සීමා වසා දැමීම නිසා ශී‍්‍ර ලංකාව හා පකිස්තානය අතර ගුවන් ගමන් ද අත්හිටුවා ඇති අතර මේ නිසා ගුවනින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයද ඇනහිටිනු ලැබුවා.

මේ හේතුවෙන් පකිස්ථානය වෙත යවනු ලබන අපනයන සීමාවීමත් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩ සීමාවීමත් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරන බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයෝ පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකාව  ප්‍රධාන වශයෙන් පාකිස්තානය වෙත තේ, බුලත්, පොල්, පොල්කටු අඟුරු, ගම්මිරිස් හා රබර් නිෂ්පාදන අපනයනය කරන අතර වාර්ෂිකව එම අපනයනවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන දහඅටදහසක් වනවා.

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩ සීමා වුවහොත් රටේ භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගොස් එය උද්ධමනය ඉහළ යෑමට ද බලපානු ඇති බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *