උද්ධමනය තවත් ඉහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව අගෝස්තු මාසය සඳහා මෙරට උද්ධමනය 70.2%ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

පසුගිය ජුලි මස උද්ධමනය සටහන් වූයේ 66.7%ක් ලෙසිනි.

එසේම මෙරට ආහාර උද්ධමනය ද අගෝස්තු මාසයේදී 84.6%ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

ජුලි මාසයේ මෙරට ආහාර උද්ධමනය සටහන් වූයේ 82.5%ක් ලෙසය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.