රාගම පුද්ගලික රෝහලේ ‘ ඇතුළත සිටින්නන්ට ‘ පිටතට පැමිණීම තහනම්

රාගම ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික රෝහල වසා දමා ඇත්තේ එහි ප්‍රධාන තනතුරක් දරන වෛද්‍යවරයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි සැකයක් හේතුවෙන් බව වාර්තා වනවා.

රාගම පොලිසිය පැවසුවේ, එම රෝහලේ ඇතුළත සිටින්නන්ට පිටතට පැමිණීමත්, පිටත සිටින්නන්ට ඇතුළට පිවිසීමත් අත්හිටුවා ඇති බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *