බුද්ධි තොරතුරු ගැන කියවන අයට ‘ජනාධිපති ලේකම්වරයෙකුගෙන්’ සිහි කැඳවීමක්

බුද්ධි තොරතුරු හා බුද්ධි ආයතන ගැන බැරැරුම්ව සාකච්ඡාවේ යෙදෙන විට සිහියේ තබාගත යුතු කරනු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ශිරාල් ලක්තිලක කරුණු දැක්වීමක් කර තිබෙනවා.

බුද්ධමය තොරතුරු, තොරතුරු, හා කරුනු යන්න එකිනෙකට වෙනස් ක්‍රියාත්මක ඉලක්ක සහිත වචන පෙලක් බවයි ඔහු සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සඳහන් කර තිබෙනවා.

DMI සොයා යන්නේ- බුද්ධි තොරතුරුය( intelligence )
SI එක ලබාදෙන්නේ -තොරතුරුය(information )
CID එක් රැස් කරන්නේ- කරුනුය, (facts)

මේ එකිනෙකින් වෙනස් තොරතුරු තීරන ගැනීමේ දී අදාල කරගන් එකිනෙකට වෙනස් අරමුනු ක්‍රියාදාමයන් සඳහා බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

අප්‍රේල් 23 දා අපට නොතිබුනේ මොනවා ද අදටත් අපට නැත්තේ මොනවා දැයි සිතා බලන්නට සමාජ සාකච්ඡාවක් අවශ්‍යවී ඇති බවද ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා.

අදටත් අපට නැත්තේ මේ වචන 3 එකට සම්බන්ධීකරනය කරන යාන්ත්‍රනයක් බව පෙන්වා දෙන ඔහු වෙන රටවලට එවැන්නක් ඇතත් අපට නැති බවද සඳහන් කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *