ඉන්දියාව පාකිස්තානයට දැම්මේ ස්‌මාට්‌ බෝම්බ – හරිම තැනට වැටුණේ ඊශ්‍රායලයේ අධි තාක්‍ෂණික උපාංග නිසයි

ඉන්දියාව විසින් පාකිස්‌තානයේ ත්‍රස්‌ත කඳවුරට ප්‍රහාර එල්ල කළේ ඊශ්‍රායලයේ නිෂ්පාදිත බෝම්බවලින් බව හෙළි වී ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඊශ්‍රායලයේ අධි තාක්‍ෂණික උපාංග යටතේ මේ ස්‌මාට්‌ බෝම්බ නියමිත ස්‌ථානයට පතිත වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම ඉන්දීය ප්‍රහාරක යානා පාකිස්‌තානයට ඇතුළු වන තුරු පාකිස්‌තාන ගුවන් හමුදාවට වාර්තා වී නොමැති බවයි පැවසෙන්නේ.

ඉන්දීය ප්‍රහාරක යානා හිම්චාල් ප්‍රදේශයේ අහසේ සිට පාකිස්‌තානයට පැමිණ ඇතැයි වාර්තා වන අතර ඉන්දීය මාධ්‍ය පැවසුවේ ඇමරිකානු සීල් බලකාය ඔබාමා බින්ලාඩන් අල්ලා ගත් ස්‌ථානයට නුදුරුව ජයිග් මොහොමඩ් ත්‍රස්‌ත කඳවුර පිහිටි බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *