ඇෆ්ගනිස්තානයේ සියලු පාර්ශව නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවක් තිබිය යුතු බව අවධාරණය කෙරේ.

ඇෆ්ගනිස්තානය සදහා එරට සියලු පාර්ශව විධිමත් සහ ක්‍රමවත් ලෙස නියෝජනය කෙරෙන ආණ්ඩුවක් පැවතිය යුතු බව ෂැංහයි සහ⁣යෝගිතා සංවිධානයේ රටවල් අවධාරණය කරයි.

එම රටවල් මේ කරැණු අවධාරණය කර ඇත්තේ තජිකිස්තානයේ ඩුෂන්බේ නගරයේ පැවති 21 වන ෂැංහයි සහයෝගීතා සංවිධානයේ සමුලුවට සමගාමීව ඉදිරිපත් කරන ලද ඩුෂන්බේ ප්‍රකාශනය මගිනි.

රැසියාව ,ඉන්දියාව ,චීනය,පකිස්තානය, තජිකිස්තානය , කසකස්තානය ,කිර්ගීස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය ෂැංහයි සහයෝගීතා සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් වේ.

මෙම රටවල් අවධාරණය කර ඇත්තේ , සියලු ජනවර්ග , කාන්තාවන් ආදි සෑම පාර්ශ්වයක්ම නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවක් ඇෆ්ගනිස්තානය තුළ පැවතීම අත්‍යාවශ්‍ය විය යුතු බවයි.

ඇෆ්ගනිස්තානයේ මෙි වනවිට ස්ථාපිත කර ඇති භාරකාර ආණ්ඩුව , සුලුතර කොටස්, කාන්තාවන්,විරැද්ධ මතධාරීන් සම්පූර්ණයෙන්ම නොසළකා හරිනු ලැබ ඇති තලේබාන් සාමාජිකයන්ගේ නියෝජිනයක් පමණක් බවට චෝදනා නැගී තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *