කොරෝනා වැළඳුනු ITN මාධ්‍යවේදියාට ‘දෙවන PCR පරීක්ෂණයෙන්’ කොරෝනා නෑ

ITN මාධ්‍යවේදියාගේ සිදු කළ දෙවැනි PCR පරීක්ෂණයෙන් ඔහු කොවිඩ්-19 ආසාදිතයකු නොවන බව හෙලිවී තිබෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා මේ බව තහවුරු කර තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *