ජනපතිට එජාපයේ රහස් කියන බව කියන ‘ඇමතිගේ නම’ ප්‍රසිද්ධියේම අනාවරණය කරයි

ජේ.සී. අලවතුවල මහතාට රාජ්‍ය ඇමති තනතුරක් හිමි වූයේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ රහස් ජනාධිපතිට කීම නිසා බව එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා පවසනවා.

තම පක්ෂයේ ඇතැම් කණ්ඩායම් ජනාධිපතිවරයාට හා ශ‍්‍රීලනිපයට පසුගිය වසර 04 පුරාම කඩේ ගිය බවයි ඔහු පවසන්නේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය පරාජය නොකිරීමට ක්‍රියා කරන ඔහු ඇතුළු පිරිස සම්බන්ධයෙන් ජනතාව පියවරක් ගත යුතු බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා සඳහන් කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *