කොරෝනා මැඩලමින් සිටි දොස්තර ජාසිංහ පරිසර ලේකම් කමට යවයි – චූදිත නිලධාරියා නාමල්ගේ අමාත්‍යංශ ලේකම්කමට පත් කරයි

නව කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 25ක් සඳහා ලේකම්වරුන් පත් කර තිබෙනවා.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ ඔවුන්ට අදාළ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ජනාධිපතිවරයා අතින් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදුවූ බවයි.

ඒ අනුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නව ලේකම්වරයා වන්නේ ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.ජේ. ප්‍රනාන්දුයි.

විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස විදේශ සබඳතා පිළිබඳ ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් ජයනාත් කොළඹගේ පත් කර තිබෙනවා.

පරිසර අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා වන්නේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහයි.

මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර තිබෙනවා.

එස්.ආර්. ආටිගල, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙසත්, ආර්.ඩබ්ලිව්.ආර්. පේමසිරි මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙසත් තවදුරටත් කටයුතු කරනු ඇති.

රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වන්නේ ජේ.ජේ. රත්නසිරියි. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ජගත් පී. විජේවීර පත් කර තිබෙනවා.

රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ වැවිලි අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර ඇති අතර, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වන්නේ අනුර දිසානායකයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස මේජර් ජනරාල් සංජීව මුණසිංහ තවදුරටත් කටයුතු කරනවා.

මේ අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ සේවය කරමින් සිටියදී චෝදනා රැසකට ලක්වූ අයෙකුට ද ලේකම් පදවියක් ලබාදී තිබෙනවා.

නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ නාම ලේඛනය

01- ඩබ්.එම්.ඩි.ජේ. ප්‍රනාන්දු මහතා – අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම්
02- ආර්.ඩබ්.ආර්. පේමසිරි මහතා – මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
03- එස්.ආර්. ආටිගල මහතා – මුදල් අමාත්‍යාංශය
04- ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා – රාජ්‍ය සේවා, පලාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
05- ජගත් පී.විජේවීර මහතා – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
06- රවින්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා – වැවිලි අමාත්‍යාංශය
07- අනුර දිසානායක මහතා – වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
08- ඩබ්.ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා මහතා – කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
09- වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය – විදුලිබල අමාත්‍යාංශය
10- එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා – සංචාරක අමාත්‍යාංශය
11- ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක මහතා – ඉඩම් අමාත්‍යාංශය
12- එන්.පී.ඩී.යූ.කේ. මාපා පතිරණ මහතා – කම්කරු අමාත්‍යාංශය
13- ආර්.එම්.අයි. රත්නායක මහත්මිය – ධීවර අමාත්‍යාංශය
14- මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා – ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
15- එම්.කේ.බී. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා – වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
16- එන්.බී. මොන්ටි රණතුංග මහතා – ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය
17- ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා – ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
18- ජේ.එම්.බී. ජයවර්ධන මහත්මිය – වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය
19- මේජර් ජනරාල් සංජීව මුණසිංහ මහතා – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
20- මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ඒ.කේ. සුමේධ පෙරේරා මහතා – කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
21- අනුරාධ විජේකෝන් මහතා – තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය
22- කේ.ඩී.ආර්. ඔල්ගා මහත්මිය – බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
23- අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) ජයනාත් කොළඹගේ මහතා – විදේශ අමාත්‍යාංශය
24- වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා – පරිසර අමාත්‍යාංශය
25- මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා – අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
26- සිරිනිමල් පෙරේරා මහතා – නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *