ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව කළමනාකරු ටට්යානි මහත්මියගේ පියා

එළඹෙන බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සංචාරයේ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව කළමනාකරු ලෙස ජෙරම් ජයරත්න පත්කර තිබෙනවා.

ජෙරාම් ජයරත්න මහතා අග්‍රාමාත්‍ය බාල පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ වන ටට්යානි ජයරත්න මහත්මියගේ පියායි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *