ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට ජපානයෙන් රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවයට යටත්ව ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂ නිපුණතා සේවක (SSW) වීසා කාණ්ඩය යටතේ ජපානයට ඇතුළුවීමට අද සිට අවසර ලැබී තිබෙනවා.

ජපානයේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා මෙලෙස හිමිවී ඇති බවයි කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසන්නේ.

ඊට අදාළ මූලික විභාග කටයුතු අද සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *