ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරීත්වයට ජොන්ටි රෝඩ්ස් හා බ්‍රෙට් ලී?

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩයමේ පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු ලෙස හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩක ජොන්ටි රෝඩ්ස් හා පන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු ලෙස බ්‍රෙට් ලී බඳවා ගැනීමට අවධානය යොමු ඇති බව වාර්තාවේ.

නවීන පන්දු රැකීමේ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන ජොන්ටී රෝඩ්ස් මෑතකදී පාසල් කණ්ඩායම් කිහිපයක් පුහුණු කිරීම සඳහා ද ලංකාවට පැමිණියේය.

ටෙස්ට් හා එක්දින ක්‍රිකට් යන දෙඅංශයේම හොඳම කණ්ඩායම බවට පත්වීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම විශේෂඥ පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීමේ උත්සහය දරණ බව වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *