මහින්ද ජවිපෙ එකඟතාවකට – පණත පරදන්න සුදානම්

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ත්‍රස්තවාදය වැළක්වීමේ පණත පරාජය කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එකඟතාවකට පැමිණ ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

ජවිපෙ නියෝජිතයන් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවූ අවස්ථාවේදී මේ බව සාකච්ඡා කළ බවයි එම ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *