බොලිවුඩ් සිනමාවේ නිරුවත හෙළිකරන බවට කංගනා රනවුත්ගෙන් තර්ජනයක්

ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් නිලි කංගනා රනවුත් බොලිවුඩය කෙරෙහි කළකිරීමෙන් සිදුකරන ලද ප්‍රකාශයක් නිසා මේ වන විට උණුසුම්කාරී වාතාවරණයක් ඇති වී තිබෙනවා.

බොලිවුඩ් සිනමා කර්මාන්තය තුළ ඇයට එරෙහිව කල්ලිවාදයක් ක්‍රියාත්මක වන බව ඇය පවසනවා. බොලිවුඩය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන පවුල් වාදයට එරෙහිව තමන් හඬනැගීම නිසා තමන්ට එරෙහිව මෙවන් බලවේග ක්‍රියාත්මක වීම ඇරඹුන බවයි ඇය පවසන්නේ.

නුදුරේදීම බොලිවුඩය තුළ ක්‍රියාත්මක වන පවුල් වාදය සහ කාන්තාවන් පහත්කොට සැලකීමේ සිද්ධීන් සහ ඒවා පසුපස සිටින ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් ගැන හෙළිදරවු කරන බවටත් ඇය වැඩිදුරට ප්‍රකාශ කරනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *