අවසන් කටයුතු කරන සුසාන භූමියේත් බෝම්බ බියක් – (PHOTOS)

ප්‍රහාරවලින් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ දේහයන් මිහිදන් කරනු ලබන සුසාන භූමි අවට යතුරුපැදියක සවි කරන ලද බෝම්බයක් ඇති බවට ආරක්ෂක අංශ වලට ලැබුණ තොරතුරු හේතුවෙන් සුසාන භූමි තුළ සිටින ජනතාව මේ වනවිට ඉවත් කිරීම සිදුවෙමින් පවතිනවා.

කටුවපිටිය දේවස්ථානයේ බෝම්බ පිපිරිමෙන් මරණයට පත්වු පිරිස් මිහිදන් කරනු ලබන සුසාන භුමි අවට යතුරුපැදියක සවි කරන ලද බෝම්බයක් ඇති බවට ආරක්ෂක අංශ වලට ලැබි ඇති තොරතුරු මත ආරක්ෂක අංශ විසින් දේහයන් රැගෙන පැමිණෙන ඥාතීන් දැඩි පරික්ෂාවකට ලක් කර සුසාන භූමි තුලට ඇතුල් කර දේහයන් මිහිදන් කිරීමෙන් පසුව වහාම එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීමට ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ සමගම සුසාන භූමිතුල කිසිදු අයකු නිකරුනේ රැදි නොසිටින ලෙසත් දේහයන් යන් මිහිදන් කිරීමෙන් පසුව ඉවත් කිරීමට කතෝලික පියතුමන්ලා දැඩි පරිශ්‍රමයක් ගන්නා ආකාරය දැක ගත හැකි වුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *