කෙහෙලිය රෝහල්ගත කරයි

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලද අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා බන්ධනාගාර රෝහල වෙත යොමු කර ඇත.

ඒ බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරුන්ගේ නිර්දේශ මතයි.

ආන්දෝලනාත්මක එන්නත් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද අමාත්‍යවරයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු එළැඹෙන 15 වන දින තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *