කැළණිතිස්ස සක්‍රිය කිරීමට සුදානම්

කැළණිතිස්ස සංයුක්ත චක්‍රීය විදුලිබලාගාරයේ ජනන කටයුතු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සක්‍රිය කිරීමට විදුලිබල අමාත්‍යාංශය සූදානම් වනවා.

ඒ අනුව, මෙගාවොට් 165 ක් යළි ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිතයි.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේ සිට බලාගාරය අක්‍රියව පවතින අතර දෝෂයට ලක්වූ කොටස් අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ඉන්දියාවට යවනු ලැබුවා.

කොරෝනා තත්ත්වය මත ඒවා යළි ගෙන්වා ගැනීමට නොහැකිවී ඇති අතර, ඉන්දීය රජය සමග සාකච්ඡා කර එම යන්ත්‍ර කඩිනමින් ගෙන්වා ගන්නා බවයි විෂය භාර අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම බලාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් සඳහන් කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *