මෙරට ප‍්‍රධාන ටයිල් නිෂ්පාදන ආයතනයක කොවිඩ් – තාවකාලිකව වැසේ

මෙරට ප‍්‍රධාන පෙලේ ටයිල් නිෂ්පාදන ආයතනයක කර්මාන්ත ශාලාවේ කොරෝනා ආසාදිත පිරිසක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් එම කර්මාන්ත ශාලාව තාවකාලිකව වැඩ නවතා ඇති අතර ඉදිරි සතියේ දී නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

මීගොඩ ආසන්නයේ පිහිටි මෙම කර්මාන්තශාලාවේ සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් එම ආසාදිතයන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *