ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට කොවිඩ්

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය අනිල් ජයන්ත නවරත්නටද කොවිඩ් වයිරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා.

මේ අතර අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්ට වයිරසය ආසාදනය වී නොමැති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඊයේ (24 වැනිදා) නිවේදනය කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *