ජීවත් වීමේ අරගලයට මුහුණ දී සිටින ‘ලාංකිකයන්ට’ ලහිරුගේ දායකත්වය

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ජීවත් වීමේ අරගලයට මුහුණ දී සිටින ලාංකිකයන්ට සිය දායකත්වය ලබාදීමට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රැසක් පසුගිය දා කටයුතු කළා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලහිරු කුමාර ද මහනුවරදී එලෙස සිය දායකත්වය ලබා දුන්නේ මෙලෙසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *