“ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්” ආයතනය ඛණිජවැලි අපනයනය යළි ආරම්භ කරයි

ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ් ලිමිටඩ් ආයතනය ඛණිජවැලි අපනයනය යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා. දශක තුනකට පමණ පසුවයි ත්‍රිකුණාමල වරාය සිය අපනයන මෙහෙයුම් ආරම්භ කළේ.

මීට වසර 30 කට පමණ පෙර පුල්මුඩේ මුහුදේ දී ත්‍රස්තවාදීන් ඛනිජ වැලි අපනයනය සදහා පැමිණි විදේශ නෞකාවකට පහරදීමෙන් පසු මහා පරිමාණයෙන් නෞකා මගින් ඛනිජ වැලි අපනයනය කිරීම ඇණහිට තිබුණා. ඉන් අනතුරුව ත්‍රිකුණාමල වරායේ කටයුතු ආනයන කටයුතුවලට පමණක් සීමා වී තිබුණා.

ඊයේ දහවල් පුල්මුඩේ මිනරල් සෑන්ඩ් ලිමිටඩ් සමාගමට අයත් ඛනිජ වැලි තොගයක් චීනයට අපනයනය කිරීමෙන් පසුව යළි ත්‍රිකුණාමල වරායේ අපනයන කටයුතු ආරම්භ කෙරුණා.

මීට පෙර හැත්තෑව දශකයේ අවසාන භාගයේ තේ අපනයනය සිදු කෙරුණේද ත්‍රිකුණාමල වරායෙනි.

රට තුළ පවතින ඩොලර් හිඟයට පිළියමක් ලෙස හා ත්‍රිකුණාමල වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු ඉහළ දැමීමේ අරමුණින් යළි අපනයන කටයුතු ආරම්භ කළ බවයි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා පවසන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.