මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමෙන් කීර්තියට පත් STF ලොක්කාට කලුපටියක්

මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමෙන් කීර්තියට පත්ව සිටින පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකායේ අණදෙන නිලධාරී ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එම්. ආර්. ලතීෆ් මහතාට ටයිකොන්ඩො කලුපටි 05 වැනි ශ්‍රේණියේ ගෞරව සහතිකය හිමිවී තිබෙනවා.

ටයිකොන්ඩො කලුපටි 05 වැනි ශ්‍රේණියේ ගෞරව සහතිකය  මෙරට පිහිටි කොරියානු තානාපති කාර්යාලයේදී ඔහුට පිරිනැමුවා.

කොරියානු ලෝක ටයිකොන්ඩො මූලස්ථානය විසින් මෙය ප්‍රධානය කර තිබෙන අතර මූලස්ථානයේ නියෝජිතයින් පිරිසක්ද සමග කොරියානු තානාපතිවරයාගේ අතින් මෙය පිරිනැමීම සිදුවුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *