මත්පැන් අලෙවිය 40%කින් අඩුවෙලා. – සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව

වර්තමානයේ මත්පැන් අලෙවිය සියයට 40කින් පමණ අඩු වී ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ හේතුවෙන් සුරාබදු හරහා රජය අපේක්ෂා කරන ආදායම ලබාගත නොහැකි තත්වයක් පවතින බවයි සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ජේ ගුණසිරි සඳහන් කළේ.

මත්පැන්වල මිල අධික ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් මත්පැන් භාවිත කරන්නන් නීතිවිරෝධී මත්පැන්වලට පෙළඹී ඇති බව ද ඔහු කියා සිටියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *