පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය වූ ‘මාකඳුරේ මධූෂ්ගේ ‘ වත්කම් මුදල මෙන්න

ඩුබායි හි පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසුවන මාකඳුරේ මධූෂ්ට අයත් සියලූම බැංකු ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම පොලිසිය විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඔහු සතුව බැංකු ගිණුම් 23කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇති අතර රුපියල් කෝටි දහසක් පමණ ඒවායේ තැන්පත් කර ඇති බවයි වාර්තා වී ඇත්තේ.

මධුෂ්ට අයත් බව පවසන ඩුබායි බැංකු ගිණුම් පිළිබදව තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා නීතිමය කටයුතු ද ආරම්භ කර ඇති අතර ඔහුගේ අනෙකුත් වත්කම් පිළිබඳව ද පරීක්ෂණයක් ආරම්භ වී ඇති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *