අලින්ට ඉඩදී ජනතාව ඉවත් කිරීමට ඇමති මහින්ද අමරවීර තීරණය කරයි

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් අවහිර වී ඇති අලි මංකඩ 16ක් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ලබන වසරේ සිට වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව වනජීවී අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

මේ වන විට අලි ගමන් කරන මාර්ග අවහිර කරමින් ජනතාව ඉදි කර ඇති නිවාස හා පවත්වාගෙන යන වගා ඉවත් කර, වන අලින්ට ගමන් කිරීමට සුදුසු පරිදි ඒවා සකස් කිරීම මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ඔහු පැවසීය.

එහි පළමු අදියර යටතේ වන අලි – මිනිස් ගැටුම් උග්‍රව පවතින අලි මංකඩ තුනක් නිදහස් කර ගැනීමට යෝජනා වී තිබේ.

එම අලි මංකඩ තුළ හෝ ඒ ආසන්නයේ අනවසරයෙන් පදිංචිව සිටින ජනතාව ඉන් ඉවත් කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇත.

එසේ ඉවත් කෙරෙන පිරිස් සඳහා වගා කිරීමට හා පදිංචි වීමට සුදුසු ඉඩම් ලබා දීමට හා ඔවුන්ට යම්කිසි වන්දියක් ලබා දීමට තීරණය වී තිබේ.

වනෝද්‍යානවලට ගවයින් නිදහස් කිරීම වැළැක්වීම, වනෝද්‍යාන තුළ ඇති අනවසර ගවගාල් ඉවත් කිරීම, විදුලි වැට ඉදි කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිතව සමෝධානික වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි තවත් ඒකාබද්ධ වැඩසටහන් කිහිපයක් ද ලබන වසරේ සිට ක්‍රියාවට නැංවීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව වන ජීවී අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

වන අලි – මිනිස් ගැටුම්වලට මූලික හේතුවක් වී ඇත්තේ, මිනිසුන් අලි මංකඩවල පදිංචි වීම හා වගා කිරීම බව හඳුනා ගෙන ඇතැයි ද ඇමතිවරයා කීය.

අලි හුවමාරු වන මංකඩ 16ක් පමණ හඳුනා ගෙන ඇතත් ඒ සියල්ල ම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා තර්ජනයට ලක්ව තිබෙන බව ද ඔහු පැවසීය.

අලි මංකඩවල අවහිර කරමින් මිනිසුන් අනවසරයෙන් පදිංචි වීම, නිවාස හා විවිධ ව්‍යාපාරික ස්ථාන ඉදි කිරීම මෙන් ම වගාව භුමි පවත්වා ගෙන යාම නිසා වන අලි ගම්වැදීම හා මිනිසුන්ට පහර දීමට පෙළඹී ඇතැයි ද පැවසේ.

විශාල ජලාශ ඉදි කිරීමේදී වන අලින්ගේ වාස භූමි නොසලකා හැර කටයුතු කිරීම මෙන් ම එහි දී වන අලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යෝජනා කෙරෙන තීරණ ක්‍රියාත්මක නොකිරීම හේතුවෙන් ද අලි – මිනිස් ගැටුම් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව සඳහන් වේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *