මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ගේ පුත්‍රයාත් අත්අඩංගුවට?

බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේ දී පොලිස් නිලධාරියෙකු අනතුරට ලක් කර පළා ගිය ඩිෆෙන්ඩර් රථ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකුගේ පුත්‍රයෙකුගෙන්ද පොලිසිය ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගනිමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ගේ පුත්‍රයා වන රනිශ්ක අලුත්ගමගේ ගෙන් මෙලෙස සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගනිමින් සිටින බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

තවද සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රි දුමින්ද සුදම්මික ආටිගල ද අත්අඩංගුවට පත්ව සිටිනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *