අඩු කළ ‘දුරකතන ඇමතුම් බදු’ යළිත් ඉහළට ?

අයවැයෙන් ඉවත් කරන ලද ජාත්‍යන්තර දුරකතන ඇමතුම් මත අය කරන විදුලි සංදේශ ගාස්තුව නැවත පනවන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (12) කැබිනට් රැස්වීමේදී දැනුම් දී ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

ජාත්‍යන්තර දුරකතන ඇමතුම් මත අය කරන විදුලි සංදේශ ගාස්තුව ඉවත් කිරීමෙන් රජයට රුපියල් කෝටි 600ක පමණ වාර්ශික ආදායමක් අහිමිවන බව ජනාධිපතිවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා.

මේ බැවින් මේ පිළිබඳව යළි සලකා බලා එම ගාස්තුව නැවත අය කර ගැනීමට කටයුතු කරන්නැයිද ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

විදේශ ශ්‍රමිකයින්ගේ පවුල්වලට සහය දැක්වීමේ පියවරක් ලෙස ජාත්‍යන්තර දුරකතන ඇමතුම් මත අය කරන විදුලි සංදේශ ගාස්තුව ඉවත් කිරීමට මෙවර අය වැයෙන් පියවර ගෙන තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *