කොළඹ ආදර්ශ නගරයක් කරනවා – රෝසි සේනානායක

කොළඹ නගරය සියලු දෙනාම එක්ව ආදර්ශමත් නගරයක් කරන බව කොළඹ පුරපති රෝසි සේනානායක මහත්මිය කියා සිටිනවා.

ඊයේ සවස වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ප්‍රජා ශාලාවක් හා ක්‍රීඩාපිටියක් විවෘත කරමින් මේ බව කියා සිටියා.

වැල්ලවත්ත රංජන් විජේරත්න ප්‍රජා ශාලාව සහ පැසිපන්දු ක්‍රීඩා පිටිය විවෘත කරනු ලැබුවා.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ නගරාධිපතිනිය කියා සිටියේ පක්ෂ භේදයකින් තොරව සියලුම නගර සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට තම ප්‍රදේශවල ජනතාවට සේවය කිරීමට මුදල් වෙන් කර ඇති බවයි.

සම්මුතිවාදී ව නගර සභාව ඉදිරියට ගෙන යෑම තමා ගේ අරමුණ බවද නගරාධිපතිනිය මෙහි ද මෙහිදී පැවසුවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *