කාදිනල් හිමියන් මැන්ඩාමූස් රීට් ආඥාවක් ඉල්ලයි

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවේ නිර්දේශ කර ඇති සියලු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස පොලිස්පතිවරයාට සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට මැන්ඩාමූස් රීට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා කාදිනල් හිමිපාණන් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ රීට් පෙත්සමක් ගොනුකර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.