රටවල් රැසක් චීනයේ කොන්ෆියුසස් ආයතන වසයි

විදේශ රටවල චීන කොමියුනිස්ට් ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයේ වාහකයා ලෙස සැලකෙන කොන්ෆියුසියස් ආයතනවලින් එල්ල වන අනතුර හමුවේ එක්සත් ජනපදය ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් රාශියක් ඒවා වසා දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

කොන්ෆියුසියස් ආයතන චීනයේ සහ වෙනත් රටවල විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල අතර හවුල්කාරිත්වයෙන් පිහිටුවනු ලබන අතර මෙම ආයතන සඳහා ආරම්භක අරමුදල්, වැටුප්, ඉගැන්වීම් ද්‍රව්‍ය සහ සමහර විට ගොඩනැගිලිවල පිරිවැය පවා චීනය සපයන බව පැවසෙයි.

වාර්තාවලට අනුව, කොන්ෆියුසියස් ආයතන පිහිටුවීමේ බොහෝ ගිවිසුම්වල චීන රජයේ දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් ආවරණය නොකරන ලද වගන්ති මෙන්ම පිළිගත නොහැකි සහන ඇතුළත් වේ.

විශේෂයෙන්ම, උතුරු ඇමරිකානු විශ්ව විද්‍යාල, අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමේදී සහ පාලනය කිරීමේදී, විෂයමාලා තේරීමේදී චීන රාජ්‍ය න්‍යාය පත්‍රයක් ඉදිරියට ගෙන යාමට කොන්ෆියුසියස් ආයතනවලට අවසර ලබා දී ඇත.

කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ සැකසහිත ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සඳහන් කරමින්, මෑතකදී මධ්‍යම බුද්ධි ඒජන්සියේ (CIA) ප්‍රධානී විලියම් බර්න්ස් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ තමා එක්සත් ජනපද විද්‍යාලයක් හෝ විශ්වවිද්‍යාල සභාපතිවරයෙකු නම්,කොන්ෆියුසියස් ආයතන වසා දැමීමට නිර්දේශ කරන බවයි.

කොන්ෆියුසියස් ආයතන චීන රජය සමඟ ඇති සමීප සබඳතා නිසා බටහිර රටවල් ඒ පිළිබඳ නිතර පරීක්ෂාවෙන් සිටින අතර මෙම අනතුරු සැලකිල්ලට ගනිමින් රටවල් ගණනාවක් හන්බන් කොන්ෆියුසියස් ආයතන රහසිගතව වසා දමා ඇති බව වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.