කුඩු මුදලාලි සංගමයක්!

මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදානම් වීමත් සමග කොළඹ නගරයේ පෝස්ටර් ව්‍යාපාර කිහිපයක්ම දියත් කර තිබෙනවා.

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදානම් වීම නිවැරදි ක්‍රියාවක් බව පවසමින් ‘මෛත්‍රී හරි’ නමින් එක් පිරිසක් පෝස්ටර් අලවා තිබෙනු දක්නට ලැබෙනවා.

මේ අතර ‘පාණාතිපාතා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි’ යනුවෙන් ද පෝස්ටරයක් කොළඹ නගරයේ අලවා ඇති අතර ක්ෂමා සංවිධානය එය අලවා ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

එම පෝස්ටරය මත එක්තරා පිරිසක් ලේබලයක් අලවා ගොස් ඇති අතර එහි සඳහන් වන්නේ ‘අනුග්‍රහය කුඩු මුදලාලි සංගමය’ යනුවෙනුයි.

මේ අනුව මරණ දඬුවම දේශපාලන ප්‍රචාරණයට යොදාගන්නා බවක් පෙනෙන අතර එය කෙසේ සමාජගතවේද යන්න පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතු බවයි දේශපාලන විචාරකයන් පවසන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *