මැතිව් අබේසිංහ ගෙන් රන් පදක්කම් 07ක්

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ පිරිමි සමනළ ආර පිහිණුම් ඉසව්වේ රන් පදක්කම හිමි කර ගැනීම මැතිව් අබේසිංහ අද (09) සමත්වුණා. ඒ මෙම තරගාවලිය තමන් හිමිකරගත් 7වැනි රන් පදක්කමට හිමිකම් කියමින්.

මීටර් 100 සහ මීටර් 200 නිදහස් ආර පිහිණුම් ඉසව්වේ රන් පදක්කම හිමි කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිව් අබේසිංහ අද සමත්වුණා.

2016 වසරේ පැවති දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළලේදී ද මැතිව් අබේසිංහ රන් පදක්කම් 07 ක් දිනා ගත් අතර ඒ අනුව ඔහු මෙවරත් එවැනි දස්කම් දැක්වීම කැපී පෙනුණා. මෙරට පිහිණුම් ක්‍රීඩකයෙකු විසින් දිනා ගත් වැඩිම රන් පදක්කම් සංඛ්‍යාව මෙය වනවා.

මිට පෙර ජුලියන් බෝලින් පිහිණුම් ඉසව්වෙන් සාග් ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී රන් පදක්කම් 06ක් දිනා ගැනීමට සමත් වුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *