අයවැය මගින් රටගිය ඇත්තන්ට නිවසක් – ගත යුතු ආකාරය මෙයයි

විදේශගත ලාංකික ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් සිහින මාළිගා ණය යෝජනා ක්‍රමය අප්‍රේල් 01 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට අද (05) ඉදිරිපත් කළ අයවැය යෝජනා මගින් යෝජනා කරනු ලැබුවා.

මෙම ණය හිමිවන්නේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිව විදෙස්ගත වූවන් සඳහායි.

මෙම ණය ගෙවීම ආරම්භ කළ යුත්තේ වසර දෙකකට පසුවයි.

මේ වන විට ලක්ෂ 10 කට වැඩි පිරිසක් විදේශගතව සිටින අතර වසරකට ලක්ෂ 3ක් පමණ විදේශගත වනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් TRUENEWS.LK වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා සඳහන් කළේ ගෘහ සේවිකාවන් වශයෙන් විදෙස්ගත වන පිරිස අතරින් බහුතරයක් විදෙස්ගත වන්නේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *