නිමල් ලන්සාට හිමිවූ ඇමතිකම

ග්‍රාමීය මාර්ග සහ අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස නිමල් ලන්සා මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර දිවුරුම් දුන්නා.

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 28 දෙනෙකු හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 40 දෙනෙකු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ අද මෙලෙස දිවුරුම් දෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *