කොන්සියුලර් අංශය දින 5 ම විවෘතයි

අද (04) සිට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශය සාමාන්‍ය පරිදි විවෘත කිරිමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව කොන්සියුලර් සේවාවන් සඳහා පවතින ඉල්ලුම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවත් සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා සතියේ දින 05ම එම අංශය විවෘතව තබන බවත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.