ජාතික රෝහලේ හිඟ විදුලි බිල ගෙවීමට කෝටි 12 ක් වෙන් කෙරේ

දිවයින පුරා පිහිටි රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආයතනවල විදුලිය හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල් කඩිනමින් විදුලි බල මණ්ඩලයට ගෙවීමට තීරණය කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එහි ලේකම් ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත මහතා සඳහන් කළේ, ජාතික රෝහලේ විදුලි නඩත්තු කටයුතු සඳහා ගෙවිය යුතු රුපියල් කෝටි 12කට අධික මුදලක් ගෙවීමට පියවර ගත් බවයි.

අනෙකුත් හිඟ මුදල් කඩිනමින් ගෙවීමට මහා භාණ්ඩාගාරය සමග එකඟතාවයකට පැමිණි බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ අතර, දිවයින පුරා පිහිටි රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආයතනවලින්, විදුලි බිල්පත් සඳහා රුපියල් මිලියන තුන්දහසකට ආසන්න මුදලක් අය වීමට ඇතැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

එහි සාමාන්‍යාධිකාරි රොහාන් සෙනෙවිරත්න මහතා සඳහන් කළේ, අදාළ හිඟ මුදල්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සෘජුවම ගෙවා දමන්නැයි දැනුම් දුන් බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *