මිනුවන්ගොඩ ප්‍රහාරයට පැමිණි ‘යතුරුපැදි කණ්ඩායම පසුපස’ දේශපාලන හස්තයක්

යතුරුපැදිවලින් පැමිණි පිරිසක් මිනුවන්ගොඩ ප‍්‍රදේශයේ ගොඩනැඟිලිවලට ප‍්‍රහාර එල්ල කිරීමට මුල් වූ මොහොතේ එය බලාගෙන සිටි පිරිසත් ඊට හවුල් වී ඇති බව මිනුවන්ගොඩ සිදු වූ කලබල පිිළිබඳව පරීක්‍ෂණ පවත්වන විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් හෙළිකර ගෙන තිබෙනවා.

මේ අනුව යතුරුපැදිවලින් පැමිණි පිරිසට කිසියම් දේශපාලන හස්තයක් සම්බන්ධ බවට පොලිසියට තොරතුරු ලැබී තිබෙන නමුත් එය තවදුරටත් හෙළිකර ගැනීම සඳහා ප‍්‍රහාරය සඳහා පැමිණි යතුරුපැදිවල අංක පිළිබඳ පරීක්‍ෂණයක් කරගෙන යන බව ද පොලිසිය සඳහන් කළා.

ආරක්‍ෂක කැමරාවල මෙම යතුරුපැදිවල අංක පැහැදිලිව සටහන් වී තිබීම නිසා පොලිස් පරීක්‍ෂණවලට විශාල සහයක් වී ඇතැයි පොලිසිය පෙන්වා දෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *