ඇමතිවරයාට දුම්වැටිය දැල්වීමට ගින්දර පත්තුකර දුන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ඇමතිවරයාට දුම්වැටිය දැල්වීමට ගින්දර පත්තුකර දෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකු සම්බන්ධයෙන් රුපවාහිනී නාලිකාවක වැඩසටහනක දී හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් හෙළිදරව් කරනු ලැබුවා.

නැගෙනහිර පලාත නියෝජනය කරන ඇමතිවරයෙක් සමන්තුරේ ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිය අවස්ථාවක ලේකම්වරයා නැගිට ඇමතිවරයාට පුටුව දුන් බව මෙලෙස හෙළිදරව් කළේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතායි.

ඉන් පසු ඇමතිවරයා දුම්වැටියක් කටේ තබා ගත් බවත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සාක්කුවෙන් ලයිටරය ගෙන එය දල්වා ගැනීමට ගින්දර පත්තු කර දුන් බවත් ඔහු සදහන් කර සිටියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *