මියන්මාර අත්අඩංගුවේ සිටින ධීවරයින් දිවයිනට

මියන්මාරයේ දී අත්අඩංගුවට පත්වු ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් 12 දෙනා අද (23) දිවයිනට ගෙන්වා ගන්නා බව විදේශ කටයුතු අමාතයාංශය පවසයි.

මියන්මාරයේ යැංගන් සිට ඔවුන් ගුවන් මඟින් සිංගප්පුරුව වෙත ගමන් කර එහි සිට කොළඹ දක්වා පැමිණිමට නියමිතයි.

මියන්මාර රජය සමඟ පැවැත්වු සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔවුන් නිදහස් කර ගැනීමට හැකිවු බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

එම ධීවරයින් මෙරටට පැමිණිමෙන් පසු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට සැලසුම් කර තිබේනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *