කබ්රාල්ට වැඩියෙන් සල්ලි අච්චු ගහලා නන්දලාල් වාර්තාවක් තියලා

හිටපු මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහබැංකු අධිපති ධූරයට පත්ව ගෙවුණු දින 203ක කාලය තුළ රුපියල් බිලියන 446 ක වටිනාකමකින් යුතු මුදල් මුද්‍රණය කර ඇති බවත් ඔහුගෙන් පසුව මහබැංකු අධිපති ධූරයට පත් වූ වත්මන් මහබැංකු අධිපති නන්දාල් වීරසිංහගේ ධූර කාලයේ මුල් දින 203 තුළ රුපියල් බිලියන 691 ක වටිනාකමින් යුත් මුදල් මුද්‍රණය කර ඇති බවත් අනාවරණය වී තිබේ.

ඒ අනුව අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් දිනකට රුපියල් බිලියන 2.2 ක් මුද්රණය කර තිබෙන අතර නන්දලාල් වීරසිංහ දිනකට රුපියල් බිලියන 3.4 ක් මුද්‍රණය කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි.

මේ වනවිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිර්දේශ අනුව මුදල් මුද්‍රණය කිරීම අත්හිටුවා තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *