එජාප පලමු රැලියෙන්ම ගැටුම්. කතාවක් නොදුන්නාට නවීන් එලිපිට විරෝධයේ.

කුලියාපිටියේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනරැළියේ කථික ලැයිස්තුවෙන් තමන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සබරගමුව ආණ්ඩුකාර නවීන් දිසානායක මහතා අප්‍රසාදය පළ කරයි.

ඔහු තම ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සඳහන් කරන්නේ තමන් එම රැලියට සහභාගි නොවීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගෙන් සමාව අයදින බවයි.

තමන් එහි නොපැමිණියේ කථික ලැයිස්තුවෙන් තම නම කපා දැමීම නිසා යයිද ඔහු සඳහන් කරයි.

තමන් පක්ෂය සමග දිගටම රැඳී සිටින බවද පවසන ඔහු නමුත් පුද්ගල ගෞරවයට කිසිම හේතුවක් නිසා හානි නොකල යුතු නැති බවද කියා සිටී.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *