කිංග්ස්බරි හෝටලය අසල සැකකටයුතු යතුරු පැදියක්

කිංග්ස්බරි හෝටලය අසල නවතා තිබු සැකකටයුතු යතුරු පැදිය මේ වන විට ආරක්ෂක අංශ විසින් පරික්ෂා කර අවසන් කර තිබෙනවා. එම යතුරු පැදියේ කිසිදු සැකකටයුතු දෙයක් හමු නොවූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

අද දිනයේදී කොළඹ නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක මේ අයුරින් අද දිනයේදී පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට ආරක්ෂක අංශ විසින් පියවර ගැනුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *