සම්පත් බැංකු නව සභාපති මහාචාර්ය මලික් රණසිංහ

සම්පත් බැංකුවෙහි නව සභාපතිවරයා ලෙසින් මහාචාර්ය මලික් කුමාර් රණසිංහ මහතා පත් කර තිබෙනවා.

ඊයේ (01) පැවති සම්පත් බැංකු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේ දී මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ අතර, ඒ අනුව මහාචාර්ය මලික් රණසිංහ අද (02) දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සම්පත් බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙසින් කටයුතු කරනු ඇති.

සිවිල් ඉංජිනේරුකරණය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙකු වන මලික් රණසිංහ මහතා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපතිවරයෙකු ද වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *