රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයේ සිට ගල්කැටවල අමුණා වැලිකඩට කුඩු එවයි

කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයේ සිට කුඩා ගල්කැටවල අමුණා මත්කුඩු පැකට් වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළට වීසි කිරීම වැලිකඩට කුඩු එවීම සඳහා ජාවාරම්කරුවන් යොදාගෙන ඇති අලූත්ම ක්‍රමය බවට පත්ව ඇතැයි වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයේ රැුඳවියන් අතට නිලධාරීන් මාර්ගයෙන් සහ වෙනත් ක්‍රමවලින් ලැබෙන මත්කුඩු මෙසේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ගල් කැටවලට තබා ගැටගසා වීසි කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ‘වයි ඕ’ වාට්ටුව සමීපයට වීසිකරනු ලබන කුඩු පැකට් රාජකාරියට යොදවා සිටින සිරකරුවන් සහ ඇතැම් දූෂිත නිලධාරීන් විසින් අහුලාගෙන අදාළ පුද්ගලයන්ට ලබා දෙන බව ද හෙළිවී තිබේ. රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයේ සිටින ඇතැම් දූෂිත නිලධාරීන් හරහා කුඩු ජාවාරම්කරුවන් මෙම උපක්‍රමය කිසිදු බාධාවකින් තොරව සිදු කරන අතර පසුගිය දිනවල එසේ වීසිකර තිබූ මත්කුඩු පැකට් රැසක් අල්ලා ගැනීමට ද වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ නිලධාරීන්ට හැකිවී ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *