විශේෂ පැවරුම් හා පරිසර ඒකකයට නව පොලිස් අධ්‍යක්‍ෂකවරයෙක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ විශේෂ පැවරුම් හා පරිසර අධ්‍යක්‍ෂකවරයා වශයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රොෂාන් රාජපක්‍ෂ මහතා පත්කර තිබෙනවා.

ඒ පොලිස් කොමිසමේද අනුමැතියෙන්.

රොෂාන් රාජපක්‍ෂ මහතා මීට පෙර පොලිස් ස්ථානාධිපති වරයෙකු හා මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයෙකු ලෙස පොලිස් ස්ථාන ගණනාවක රාජකාරි කර, සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු හා පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු ලෙස මිරිහාන, ගාල්ල, කිළිනොච්චිය, බදුල්ල, ගම්පහ හා කැළණිය යන පොලිස් කොට්ඨාශයන්හි රාජකාරී කර ඇති අතර, රාජකාරී කාලය තුල දී එම ප්‍රදේශයන්හි අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය මැඩලීමට මහඟු කාර්යභාරයක් සිදුකර විශාල අද්දැකීම් රාශියක් ලබා ඇති නිළධාරියෙකි.

ඔහු පොලිස් පරිසර ආරක්‍ෂණ හා පුරාවිද්‍යා කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්‍ෂවරයා වශයෙන්ද කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *