“අල්-සලාම් අලෙක්කුම්” – නවසිලන්ත අගමැතිනිය අරාබි බසින් පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් කි කතාව

නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යවරිය වන ජසින්ඩා ආර්ඩන් අද (19) විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයක් කැඳවමින් ක්‍රයිස්චර්ච් හි මුස්ලිම් දේවස්ථාන දෙකකට ප්‍රහාර එල්ල කරනු ලැබූ තුවක්කුකරුගේ නම යළිත් කිසිදු අවස්තාවක තමන්ගේ මුවින් පිට නොවෙන බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

සිය ප්‍රකාශය ආරම්භයේදී අරාබි භාෂාවෙන් අමතමින් “අල්-සලාම් අලෙක්කුම්” යන අරාබි ආමන්ත්‍රණය සමග අග්‍රාමාත්‍යවරිය සිය විශේෂ ප්‍රකාශය ආරම්භ කරනු ලැබූවා.

” මෙය ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක්, මෙම තුවක්කුකරු පැහැර ගත් පුද්ගලයින්ගේ නම් මම හඩගා කියන්නම්. ඒත් කිසි විටක මේ අපරාධකරුවෙක් වන අන්තගාමි මත දරන ත්‍රස්තවාදියාගේ නම මගේ මුවින් පිට නොවන බවට දිවුරා කියන්නෙමි. ඒ වගේම මේ සිදුවිමට වගකිවයුතු පුද්ගලයාට නීතිය ඉදිරියේ ලබාදිය හැකි උපරිම දඬුවම ලබා දීමට කැපවෙනවා. මම සියළුම නවසීලන්ත වැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සහෝදර මුස්ලිම් ජනතාවගේ වේදනාව දිහා දෑස් යොමු කරන්න කියලා. ඔවුන් සිටින්නේ දැඩි සිත් වේදනාවෙන්. අපිට මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් අමතක කරන්න බැහැ” අගමැතිවරිය මෙහිදී සඳහන් කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *