දලයි ලාමාගේ පුනරුත්පත්තියටත් චීනය මැදිහත් වන ලකුණු

ටිබෙට් පර්යේෂකයෙකු විසින් මෑතකදී අනාවරණය කරන ලද අභ්‍යන්තර ලේඛන දෙකක් ඔස්සේ මීළඟ දලයි ලාමාගේ පුනරුත්පත්තිය හෙවත් දලයි ලාමා නැවැත පත් කිරීම පාලනය කිරීමට චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය පුළුල් ලෙස සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තාවක් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර ටිබෙට් ජාලය සහ ටිබෙට් යුක්තිය පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම වාර්තාවෙන්, 14 වන දලයි ලාමාගෙන් පසු යුගයක අනුප්‍රාප්තික තරඟය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් සිය අභිමතය පරිදි දලයි ලාමාවරයකු පත් කර ගැනීමට චීනය සැලසුම් කරන බවයි සඳහන් කරන්නේ.

ටිබෙට් බෞද්ධයන් විශ්වාස කරන්නේ මීළඟ දලයි ලාමා පුනරුත්පත්තිය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශ්‍රාවක මණ්ඩලයක් විසින් හඳුනා ගනු ඇති බවයි.

නමුත් ඊට පටහැනිව චීනය, ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා අභිෂේක කිරීමට තමන්ට අයිතියක් ඇති බව දැඩි ලෙස අවධාරනය කරනු ලබනවා.

වාර්තාවට අනුව, 14 වන දලයි ලාමාගේ අනුප්‍රාප්තික සැලසුම් ටිබෙට් කලාපය චීනයට ඒකාබද්ධ කිරීමේ චීනයේ ප්‍රවේශයේ අනිවාර්ය අංගයකි.

පුනරුත්පත්තිය ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වන්නේ බුද්ධාගමේ හර පද්ධති සහ දේශනා තුළ පමණක් බව 14 වැනි දලයි ලාමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇති නමුත් චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් මතුපිටින් අනුප්‍රාප්තිකයෙකු නම් කිරීමට දරන උත්සහයන් ලොව පුරා බෞද්ධ ප්‍රජාවන් තුළ මෙන්ම ටිබෙට් කලාපයේ ද අපකීර්තියට හේතු වූවකි.

කෙසේ වෙතත් චීනය මූල්‍ය ආයෝජන හරහා ලෝකය පුරා අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ ප්‍රජාවන් වෙත සමීප වීමට සියුම්ව කටයුතු කර නු ලබයි.

වැදගත් බෞද්ධ ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ බෞද්ධ සබඳතා සහිත ස්මාරක ඉදිකිරීම සඳහා මූල්‍ය සම්පාදනය කිරීම එහි එක් පියවරක් පමණි.

“එක් මාවතක් එක් තීරයක් මුලපිරීම” යටතේ වන ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණනක ව්‍යාපෘති ද ඇතුළත්ව අග්නිදිග ආසියාව විශේෂිතව බහුතර බෞද්ධ ජනගහනයක් සිටින රටවල චීනය විශාල වශයෙන් සිදු කරනු ලබන ආයෝජන ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙවැනි අරමුණු පෙරදැරිව බවයි වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *