විදේශ තැපැල් අංශයේ ආදායම ඉහළ ගිය හැටි

මෙරට සිට විදෙස් රටවලට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා යවනු ලබන තැපැල් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයේ ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පසුගිය අගෝස්තු මස පළමුවන දින සිට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ විදේශ තැපැල් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට පියවර ගත් අතර ඊට සාපේක්ෂව පෞද්ගලික කුරියර් සමාගම්වලද තැපැල් ගාස්තු අධික මිල ගණන් යටතේ ඉහළ දමා ඇත.

මෙම හේතුව මත තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා යවනු ලබන භාණ්ඩවල ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කෙරෙන අතර ඒ අනුව ආදායමේ ද ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කෙරෙන බව නියෝජ්‍ය තැපැල්පති රාජිත රණසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් විදෙස් රටවල සිට මෙරටට එවනු ලබන තැපැල් භාණ්ඩවල අඩුවීමක් පෙන්නුම් කෙරේ

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *