උසස් පෙළ ඉහළින්ම සමතුන් මෙන්න

මෙවර උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලවලට අනුව ජීව විද්‍යා අංශයෙන් පළමු ස්ථානයට පත් වීමට උපනි ලෙනෝරා ශිෂ්‍යාව සමත් වුණා.

ඇය ගාල්ල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ හැදෑරු ශිෂ්‍යාවක්.

මේ අතර උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශෙහානි නවෝද්‍යා ශිෂ්‍යාව සමත් වුණා.

ඇය ගිනිගත්හේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාල‍යේ උසස් පෙළ විභාගය හැදෑරු සිසුවියක්.

මේ අතර ගණිත අංශයෙන් දිවයිනෙන් ම ප්‍රථමස්ථානය දිනා ගැනීමට චිරාත් නිරෝධ ශිෂ්‍යා සමත් වූ අතර ඔහු කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිසුවෙක්.

කලා විෂය ධාරාවෙන් දිවයිනේ ප්‍රථමයා බවට පත්වීමට ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තසුන් රිත්මික ශිෂ්‍යා සමත් වී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *